Ivo Pervan


Cjeloživotno bavljenje fotografijom naučilo me je da je čekanje najveće umjeće djelovanja i rada.