Portfelj

Fotografija gradi mostove između jučer i danas.